Home » Venda-Afrikaans-English: Improved Trilingual Dictionary / Venda-Afrikaans-Engels: Ver Beterde Drietalige Woordeboek by T.W. Muloiwa
Venda-Afrikaans-English: Improved Trilingual Dictionary / Venda-Afrikaans-Engels: Ver Beterde Drietalige Woordeboek T.W. Muloiwa

Venda-Afrikaans-English: Improved Trilingual Dictionary / Venda-Afrikaans-Engels: Ver Beterde Drietalige Woordeboek

T.W. Muloiwa

Published December 31st 1994
ISBN : 9780869812563
Hardcover
216 pages
Enter the sum

 About the Book 

This trilingual Venda-Afrikaans-English dictionary is for use by those who have at least an elementary knowledge of the grammatical and sound systems of Venda. Originally compiled for the use of students enrolled for the Special Course in Venda, it was found that the interest in and need for such a work was much wider than expected. Hoewel hierdie woordeboek oorspronklik saamgestel is vir studente wat vie die Spesiale Kursus in Venda ingeskryf is, voldoen dit aan n wyer behoefte omdat min woordeboeke van di? aard bestaan.